Kaçak Akım Çeşitleri Nelerdir?

  • Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi Nedir?
  • Kaçak Akım Rölesi Nedir?
  • F Tipi Kaçak Akım Rölesi Nedir?
  • B Tipi Kaçak Akım Rölesi Nedir?
  • A Tipi Kaçak Akım Rölesi Nedir?

A Tipi Harmonik Filtreli Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Beyni sahtekarlıktan başka bir şeye çalışmayan ,hayat felsefesi üç kağıtçılık olan insanların sizi kandırmasına izin vermeyin. Aşağıdaki tablo bir kaçak akım rölesi karşılaştırma tablosudur. Bu tablodan %100 şu sonuçlar çıkar. Kaçak akım algılama frekansı en yüksek olan röle B tipi röledir.

Büyükten küçüğe doğru B tipi > F tipi > A tipi’dir. . Peki bu doğruysa A tipi röleyi kullanıp sağlıklı çalıştıramayan Fabrikalar , Ges santralleri ve bunlar gibi bir çok sanayi kuruluşu bunun yerine Gerçekten uluslar arası belgelendirme kuruluşlarından belgeli olarak tipi kanıtlanmış (EAC,VDE,TSE vs. ) F veya B tipi röleyi kullandığı zaman nasıl tutturacak. Düşünün A tipi bir kaçak algılıyor tutmuyor. Yerine A tipi röleden daha fazla kaçak akım algılama yeteneği olan  F ve B tipi röleyi takıyorsunuz ve tutmasını bekliyorsunuz. Buna matematik bile güler. Aslında size F ve B tipi diye satılan röleler hangi ülkeden geliyorsa kendi ülkesinde sitesinde bile yok. Bırakın kalite belgesini ürünün broşürü bile yok. F ve B tipi olduğuna dair hiçbir uluslar arası kuruluştan ispatlı belgesi yoktur. Merdiven altında üretilip , birde F ve B tipinin sembollerini ekranlarına yerleştirip çocuk kandırıyor gibi sizleri kandırıyorlar.

Aşağıdaki grafik IEC’nin RCD’lerin hayat korumaya yönelik olması gereken standart’ı içerir. Uluslar arası belgelendirme kuruluşlarından belgeli bir kaçak akım rölesi 30 mA ile test edildiğinde açma zamanı 200 mili saniyeden fazla olamaz. Eğer açma zamanı 200 mili saniyeden fazla çıkarsa merdiven altı üretim demektir. Asla uluslar arası belgelendirme kuruluşlarından aşağıdaki linkteki gibi bir belge alamazlar.

Kaçak Akım Rölesi Tipleri