Elektriksel Ölçümler ve Raporlama

Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Raporlanması

Elektrik İç Tesisat Muayenesi Kapsamında Yapılan Ölçümler

1.     Her noktada topraklama ölçümleri ( Elektrik panoları , makineler , prizler , cihazlar vs.)

2.     Topraklama Sürekliliği Ölçümleri

3.     Kaçak akım koruma röleleri testleri

4.     İzolasyon direnci ölçümü

5.     Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü

6.     Termal Kamera ile elektrik tesisatı görüntülenmesi

7.     Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü

8.     Elektrik Panosu kontrolleri

Esis Mühendislik olarak uluslar arası standartlara sahip Türkak akreditasyonlu cihazlarımız ile deneyimli mühendislerimiz tarafından bütün bu ölçümler yapılarak detaylı rapor şeklinde işletmeye sunulur.

Bu ölçüm hizmetlerini firmamızdan alan işletmelere uluslar arası standartlara göre enerji kalitesi ölçümü ve raporlanması ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Enerji Kalitesi ve harmonik ölçüm ve raporlamanın Faydaları;

1.     İşletmemizde kullandığımız cihazların sağlıklı bir enerji altında çalışmasını sağlamak

2.     İşletme de mevcut elektronik kart yanmaları , cihaz arızalanmaları veya cihazların istenilen verimde çalışmamasının nedenlerinin tespit edilmesini sağlar.

3.     Enerji kayıplarına yol açabilecek problemleri ortaya çıkarır.

4.     Kompanzasyon’un yeterli olup olmadığını veya kompanzasyon’da bulunan problemleri ortaya çıkartır.

5.     Trafo yüklenme oranının tespitini yapar.

6.     Akım ve gerilim dengesizliği sorunlarını tespit eder

7.     Gerilim düşmeleri , Gerilim kırılmaları ve transient gibi gerilimde oluşabilecek sorunları ortaya çıkartır.

8.     Enerji tüketim değerleri hesaplanabilir.

9.     Bütün elektriksel parametrelerin ölçüm ve raporlamasını sağlar.

Teklif Talebi : https://www.esismuhendislik.com.tr/iletisim.html